"Okur Yazarlık Seferberliği Başladı"

 

        Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde ülkemiz genelinde ve beraberinde Kaymakamlığımız başkanlığında Seydiler İlçemizde Okuryazarlık Seferberliği başlatılmıştır.
Müracaatlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze veya Okul Müdürlüklerimize yapılacak olup, seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

        Okuryazarlık Seferberliğinin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu kapsamda;
                a. 05-19 Şubat 2018 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmalarının yapılacak,
                b. Kurs programlarının en geç 05.03.2018 tarihine kadar başlatılacak,
                c. Başlatılan çalışmaların etkin duyuru ve tanıtımı yapılacak,
                ç. Görevlendirilecek sınıf öğretmenleri belirlenecek,
                d. Kursların 05.03.2018 tarihinde başlayıp en geç 11.05.2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlaması yapılacaktır.
I. Kademe okuma yazma kurslarını başarıyla bitirenlere törenle “Okur Yazarlık Belgesi” verilecektir.

        Kurslar halk eğitimi merkezi müdürlükleri organizasyonunda yürütülecek ve okuryazarlık belgeleri e-yaygın sistemi üzerinden verilecektir. Seferberlik sırasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı (1. ve II. Kademe)” ve öğretim materyalleri kullanılacaktır.
        Ders materyalleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kursiyerlere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.