Nüfus Dağılımı
 
        Seydiler İlçesinin genel olarak nüfusu azalmaktadır. Bunun sebebi büyük şehirlere olan göç olayıdır. 2000 Genel nüfus sayımına göre İlçemizin nüfusu 5269, 2008 genel nüfus sayımına göre 4365, 2014 sonu itibarı ile 4015, 2015 sonu itibari ile 3913, 2016 sonu itibari ile 3932’ dir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2008-2016 yılları sonu itibari ile nüfusta % 9,92 azalma olmuştur.
 
        20016 Yılı Sonu  İtibarı İle :
 
                İlçe Merkezimizin Nüfusu :  2536
                Köylerimizin Nüfusu         :  1396
                Toplam Nüfus                    : 3932 ‘dir.