"Ağlı Kaymakamı Seydiler Kaymakam V. Abdulkadir ÇELİK'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı"

 

        Dünya Kadınlar Günü' tüm Dünya Kadınlarının daha iyi şartlarda yaşamak için verdikleri mücadelenin bir simgesidir.

        Milli ve mânevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Kadınlarımıza, hayatın tüm alanlarında hak ettiği değeri vermek ve içinde bulundukları konumun daha da ileriye götürülmesine, onların yüceltilip saygınlıklarının arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak hepimize düşen önemli bir görevdir.

        Yüce dinimiz daima kadınlara gerçek değerini vermiş, onların haklarını ve onurunu koruyan bir din olmuştur. Sevgili Peygamberimizin rahmet mesajlarını dünyaya yaymaya başladığı günden itibaren, en büyük mücadelelerinden biri de kadın hakları mücadelesi olmuştur. Bu konuda Peygamberimiz; 'Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onlar hakkında Allahtan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onlarında sizin üzerinizde hakları vardır.' buyurmuşlardır.

        Ülkemizdeki tarihi seyrine baktığımızda; Ulusal Kurtuluş mücadelemizde eşsiz fedakârlık ve cefakârlık göstermiş, cephelerde kahramanlıklarla destanlaşmış Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte öncelikle seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve birçok Avrupa ülkesinden önce siyasal, sosyal ve ekonomik alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur.

        Günümüzde ise yapılan yeni düzenlemelerle kadınlarımızın haklarının korunması yönünde önemli mesafeler alınmıştır. Ancak, alınan tüm bu tedbirlere rağmen kadınlarımızın şiddete maruz kaldığını görmek toplum olarak hepimizi derinden etkilemektedir. İnsanlık onuru ile uyuşmayan bu anlayışı ortadan kaldırmak için toplumun bilinçlendirilmesi, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

        Bu duygularla, emeği ve fedakârlığı ile toplumumuzun temelini oluşturan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum.